Wednesday, 26 March 2014

Ringhalelemurene

Lemurene ble sett ute på søndag i vårsola visst nok for første gang i år.


For en fin hånd de har.


Post a Comment